FAQ

Često postavljana pitanja

Koja je donja granica u godinama za upis?

Kao i u svim muzičkim školama, dete može započeti muzičko školovanje od navršene sedme godine života. Master Blaster škola vrši testiranje spremnosti deteta za početak školovanja. Svi ostali faktori muzikalnosti uspešno se razvijaju zahvaljujući savremenom konceptu obrazovanja koji se već jednu deceniju potvrđuje u praksi.

Master Blaster muzičku predškolu upisuju najmlađi.

Mini Master Blaster škola je namenjena deci uzrasta od 4-7 * godina i prevashodno se bavi muzičkom edukacijom dece na zabavan i neposredan način kroz upoznavanje sa različitim muzičkim žanrovima, instrumentima, muzičkim i didaktičkim igrama i slušanjem muzike, otkrivajući na taj način svet muzike.

Mini Master Blaster škola ima za cilj da najmlađima prvi susret sa muzikom učini čarobnim gde će se deca na najprofesionalniji način upoznati sa prvim muzičkim koracima, osnovnim veštinama i znanjima o muzici kroz zabavu i druženje sa svojim vršnjacima.

Da li postoji gornja uzrasna granica za početak školovanja?

Ne postoji. Sa muzičkim obrazovanjem se može početi u bilo kom životnom dobu.

Da li može da se upiše polaznik bez predznanja?

Za početak školovanja nije potrebno predznanje. Master Blaster škola razvila je program školovanja za početnike kao i za napredne učenike.

Ko su predavači škole?

Predavači su aktivni profesionalni muzičari velikog scenskog I studijskog iskustva.

Pored izuzetnog znanja oni prenose I ljubav I strast prema muzici, i imaju snažan uticaj na motivaciju polaznika za posvećen I dugotrajan rad, I postizanje uspeha.

Da li možemo da biramo predavače?

Polaznici ili roditelji ne mogu da biraju predavače. Na osnovu testiranja pri upisu određuje se predavač kojeg škola smatra najboljim izborom za polaznika.

Naravno, roditelji polaznika I polaznici mogu izraziti želju da pohađaju časove kod određenog predavača, I ako se sa tim izborom slože predavač I škola rado izlazimo u susret.

Da li je neophodno da polaznik ima svoj instrument?

Master Blaster škola obezbeđuje instrumente i prateću opremu svim polaznicima za održavanje časa po najvišim standardima. Posedovanje ličnog instrumenta od velike je važnosti zbog vežbanja kod kuće.

Da li je moguće koristiti prostorije škole za vežbanje?

Da, škola rado ustupa studije svim polaznicima koji žele da vežbaju. Potrebno je samo unapred zakazati termin za vežbanje i ukoliko u školi ima slobodnih studija za vežbu termin će biti zakazan.

Polaznici se pri korišćenju školskih studija obavezuju da nakon korišćenog termina ostave prostor uredno, a korišćene instrumente I opremu na mestu, u ispravnom stanju.

Koliko je vremena potrebno da se savlada određeni instrument / pevanje?

Kao I svako obrazovanje I muzičko počinje od početka. Počinje se od osnova sviranja instrumenata / pevanja I redovnim pohađanjem škole, uz stručnog predavača, u profesionalnim uslovima rada I po savremenom programu polaznik brzo I lako usvaja znanje I veštinu, I napreduje izuzetno brzo.

Nakon svakog tromesečja polaznik usvojeno znanje odmah primenjuje na velikom koncertu učenika I profesora. Svaki naredni koncert jasno ukazuje na pozitivan razvojni put.

Master Blaster školu pohađali su I neki, danas već ostvareni mladi muzičari koji vrše snažan uticaj na muzičku scenu.
Iza svakog dobrog muziačara stoji višegodišnje školovanje, vežba I posvećenost I praktično, muzičkom školovanju I usavršavanju nema kraja. Shodno tome, pravilan početak je najvažniji, a Master Blaster škola je upravo tu odgovornost preuzela. U Master Blaster školi počinjete muzički život, ali ga I razvijate dokle god vi to želite!

Koliko puta nedeljno su časovi?

Program školovanja sprovodi se u tromesečjima. Svako tromesečje podrazumeva časove glavnog predmeta (instrument / pevanje), teorije muzike, rada u bendu, probe za koncert I nastup na koncertu.

Školovanje može biti manjeg Ili većeg intenziteta kada su u pitanju časovi odabranog glavnog predmeta (instrument / pevanje). Čas glavnog predmeta polaznik može pohađati jedanput I dva puta nedeljno.

Predavanja koja prate časove glavnog predmeta, teorija muzike I rad u bendu istog su obima u oba paketa školovanja.

Probe za koncertni nastup I koncertni nastup takođe su sastavni deo oba paketa školovanja.

Polaznici škole DJ-inga I Muzičke produkcije pohađaju samo časove odabranog glavnog predmeta, nemaju dopunske predmete I ne nastupaju na koncertu škole.

Kojim danima se održavaju časovi glavnog predmeta a kojim druga predavanja I aktivnosti?

Termin časa odabranog glavnog predmeta polaznika (Instrument / Pevanje / DJ-ing / Produkcija) škola usklađuje sa drugim obavezama polaznika tokom radne nedelje i postojećim kalendarom časova škole.

Rani upis i prijava su poželjni jer je veća mogućnost dobijanja željenog termina.

Ostala predavanja I aktivnosti škole (predavanja iz teorije muzike, rad benda, probe za koncert I koncert) organizovani su u danima vikenda.

Da li su časovi odabranog glavnog predmeta (instrument / pevanje) individualni?

Čas glavnog predmeta polaznik pohađa individualno, u trajanju od 45 min.

Časovi DJ-inga i Produkcije organizovani su u dvočasima, u trajanju od 90 min. Zbog kompleksnosti predavanja i praktične primene na času.

Da li je pohađanje pratećih predmeta obavezno?

Svi školski predmeti brižljivo su I stručno odabrani, I osnov su potvrđenog savremenog koncepta muzičkog školovanja. Svi imaju važnu ulogu u izgradnji muzičke ličnosti, razvoju I napretku.

Master Blaster škola poštuje prave vrednosti I koncept kvalitetnog I sveobuhvatnog formiranja muzičara. Pohađanjem predavanja iz teorije muzike polaznik stiče muzičku pismenost, kao I u klasičnoj nižoj muzičkoj školi.

“Savremenost” obrazovanja u Master Blaster muzičkoj školi leži u programu I konceptu školovanja na primerima muzike koju polaznik voli I sluša, u uslovima školovanja, muzičkom okruženju, u stalnoj interakciji polaznika u bendu I nastupima na profesionalno opremljenim binama, pred mnogobrojnom publikom. Ovaj koncept potvrdio se u praksi I mnogobrojni polaznici škole su danas ostvareni profesionalni muzičari!

Kada polaznik prvi put nastupa na koncertu?

Već posle prvog tromesečja školovanja, ukoliko je pohađao program školovanja u potpunosti. Prvi nastupi imaju za cilj da razbiju strah I nesigurnost, podignu nivo samopouzdanja I pruže podsticaj za veći trud I napredak.

Kada je upisni rok i koliko dugo traje?

Školovanje je organizovano u četiri tromesečja. Prvo je septembarsko tromesečje, koje se smatra početkom tekuće školske godine. Sa upisom u ovo, prvo tromesečje možete početi početkom septembra I blagovremeno obezbediti željeni raspored (termine) časova. Redovan upis u prvo školsko tromesečje, ali I svako naredno (decembarsko, martovsko, junsko) sprovodi se u nedelji pre početka predstojećeg tromesečja (Vanredni upis može se izvršiti I u prvoj nedelji novog tromesečja). U oba upisna roka polaznici dobijaju kompletno školovanje u skladu sa planom I programom škole.

Upis je moguć I bilo kad u toku cele godine, s’ tim što polaznici van termina regularnog upisa mogu da pohađaju isključivo časove odabranog glavnog predmeta, u manjem ili većem intenzitetu bez ostalih predavanja. Polaznici u ovom slučaju ne nastupaju na koncertu.

Da li je moguća promena termina za časove glavnog predmeta ukoliko nam se promene ostale obaveze (sport, jezici, ples, gluma...)?

Moguća je promena postavljenog termina u dogovoru sa predavačem I školom. Kada se školski kalendar postavi na početku tekuće školske godine imajte u vidu da je teško, ali ne I nemoguće pronaći novi termin održavanja časa. Škola će učiniti sve da izađe u susret molbi.

Da li se, u slučaju otkazivanja redovnog termina časa iz razloga bolesti ili drugog opravdanog razloga propušteni čas nadoknađuje?

Moguće je blagovremenim javljanjem (jedan dan pre termina održavanja časa) otkazati I pomeriti zakazan čas. U tom slučaju propuštanje termina neće biti evidentirano, I taj termin treba da se u dogovoru sa školom I predavačem održi u roku od 7 dana.

Ukoliko postoji razlog za duže odsustvo iz škole polaznik ili roditelj polaznika (ukoliko je polaznik maloletan) treba da upute pismo zahteva sa obrazloženjem na mejl adresu škole office@masterblaster.rs. U slučaju bolesti potrebno je priložiti lekarsko uverenje. Škola će zahtev razmotriti I izaći u susret u skladu s njim.

Propušteni, ne opravdani časovi ne mogu se nadoknaditi.

Da li se termini grupnih časova koji se održavaju vikendom mogu pomerati?

Termini grupnih časova se ne mogu pomerati ni nadoknadjivati. Predavanja teku po planu I programu školovanja I pohađa ih grupa polaznika. Polaznici imaju mogućnost da predavanja subotom pohađaju u više ponuđenih termina, pa je samim tim usklađivanje sa ostalim obavezama omogućeno.

Koja je cena školovanja i da li je moguće plaćanje u mesečnim ratama?

Cena školovanja zavisi od odabira paketa (intenziteta I modela) školovanja.

Opis paketa školovanja sa cenama istaknut je na sajtu škole: www.masterblaster.rs.

Školovanje se može plaćati I u jednakim mesečnim ratama.

Detaljnije informacije o cenama mogu se dobiti i pozivom na telefonski broj centrale škole: 069 33 44 998 ili 011 33 44 998.

Šta se dešava sa nastavom ukoliko se finansijske obaveze prema školi ne izmire na vreme?

Ukoliko se dospela rata plaćanja ne izmiri u redovno postavljenom terminu škola šalje podsetnik I molbu za hitno izmirenje.

Ukoliko nakon toga rata ostane ne izmirena škola je prinuđena da obustavi dalje školovanje polazniku. Kako je kalendar škole postavljen striktno, za celu školsku godinu, časovi koje polaznik izgubi do realizacije zaostalog plaćanja vodiće se kao realizovani.

Da li se u slučaju prekida školovanja vraća novac koji je uplaćen?

Ukoliko polaznik odluči da prekine školovanje u nekom trenutku, uplaćen novac se ne može vratiti. Polaznik uvek može izraziti želju da preostali plaćeni fond časova realizuje, uz obrazloženje I zahtev, nakon opravdane pauze, ili da podnese zahtev za prelazak na drugi glavni predmet.

Ukoliko su razlozi dublji (bolest, odlazak iz zemlje, trajno odustajanje od daljeg školovanja I sl.) potrebno je poslati molbu I obrazloženje na mejl adresu office@masterblaster.rs i škola će razmotriti refundiranje dela uplaćenog novca, u skladu sa unapred utvrđenim troškovima.

Da li postoje stipendije za izrazito talentovane učenike?

Master Blaster svake školske godine, na osnovu testiranja i praćenja napretka učenika, dodeljuje stipendije.

Stipendije mogu da dostignu iznos do 50% cene školovanja. Većina stipendista škole uključena je u reprezentativne bendove škole – Masterblasterse, I oni imaju intenzivan muzički trening I profesionalno nastupaju tokom školske godine.

Da li su radni dani Master Blaster škole usklađeni sa tekućim kalendarom osnovnih i srednjih škola?

Radni dani Master Blaster škole u skladu su sa tekućim kalendarom škola. Tromesečja, sa punim fondom časova organizovana su tako da kalendarski neradni dani ne utiču na sveobuhvatnost programa.

Kalendarska razlika je jedino u tome što Master Blaster radi tokom celog leta, pored časova glavnog predmeta organizuje i realizuje jedinstveni Rok kamp. Letnje tromesečje svečano “završava” septembarskim koncertom na kome učestvuju svi učenici koji su preko leta pohađali školu, i svi polaznici letnjeg Rok kampa.

Na kojim lokacijama Master Blaster škola ima školske jedinice?

Master Blaster škola muzike može se pohađati u Resavskoj 28 u Beogradu.