Mini master blaster

UPIS JE U TOKU

“Muzički talenat je sposobnost koja se može razviti. Svako dete može razviti veštinu muziciranja ako se podučava na pravi način, baš kao što razvija i sposobnost da govori maternji jezik. Potencijal svakog deteta je neograničen.”

Ovako je razmišljao poznati japanski violinista i pedagog Šiniči Suzuki. Master Blaster razmišlja na isti način.

Mini Master Blaster škola je namenjena deci uzrasta od 4-7 * godina i prevashodno se bavi muzičkom edukacijom dece na zabavan i neposredan način kroz upoznavanje sa različitim muzičkim žanrovima, instrumentima, muzičkim i didaktičkim igrama i slušanjem muzike, otkrivajući na taj način svet muzike.

Mini Master Blaster škola ima za cilj da najmlađima prvi susret sa muzikom učini čarobnim gde će se deca na najprofesionalniji način upoznati sa prvim muzičkim koracima, osnovnim veštinama i znanjima o muzici kroz zabavu i druženje sa svojim vršnjacima.

Pažljivo osmišljen plan i program ima za cilj i da dete:

  • u najvećoj meri razvije muzičke potencijale (sluh, ritam, muzičku memoriju, motorika)
  • upozna sopstvene vokalne sposobnosti
  • razvije veštinu komunikacije kroz muziku
  • podstiče proces socijalizacije
  • iskaže svoje emocije
  • stekne samopouzdanje
  • podstakne kreativnost

U Mini Master Blaster školi deca su svrstana po grupama,na osnovu uzrasta , u kojima radi profesionalni muzički stručnjak koji u svakom trenutku može da proceni potrebe i mogućnosti deteta. Naša škola omogućava upoznavanje sa različitim instrumentima, jer čuti , dodirnuti, proizvesti ton i osetiti svaki instrument ima za cilj da dete napravi pravi odabir, što je najvažnije za dalje, bilo ametersko, bilo profesionalno bavljenje muzikom. Kroz različite muzičke žanrove dete će imati prilike da obogati svoj slušni repertoar, uvrsti pokret u muziku i razvije sve svoje muzičke sposobnosti.

Muzika ima moć da oblikuje karakter i zbog toga je rana stimulacija od presudnog značaja za psihomotorni razvoj deteta i njegove ličnosti.

Program Mini Master Blaster škole kreira i vodi diplomirani muzički pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa najmlađima.

Profesori

Ana Vuković

Ana Vuković

Predškola Mini Master Blaster

Rođena je u Beogradu 1980. godine. Osnovnu i srednju muzičku školu „Dr. Vojislav Vučković“, klavirski odsek u klasi Gordane Malinović završava 1997. godine. Nakon završene gimnazije upisuje Filološki fakultet a zatim i Fakultet muzičke umetnosti dve godine kasnije.

Još kao student IV godine FMU na odseku za muzičku pedagogiju počinje da radi u baletskoj školi „Lujo Davičo“ 2003. godine kao korepetitor klasičnog baleta i nastavnica solfeđa sa teorijom. 2007. godine prelazi u srednju baletsku školu „Dimitrije Parlić“ u Pančevu gde korepetira na svim odsecima i na svim predmetima osnovne i srednje baletske škole, pripremnim razredima i baletskim zabavištem. Kao nastavnica uporednog klavira radi od 2013, a kao nastavnica solfeđa sa teorijom, narodnog pevanja sa solfeđom i tradicionalnog pevanja na odseku za narodnu igru od 2019. godine. Za predsednika stručnog veća muzičkih predmeta je izabrana 2013. godine i na toj funkciji ostaje do prelaska u Osnovnu muzičku školu „Petar Konjović“ u aprilu 2022.

U školskoj 2021/2022. radi i na izradi plana i programa za inkluzivno obrazovanje.

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069