Mini master blaster

UPIS JE U TOKU

“Muzički talenat je sposobnost koja se može razviti. Svako dete može razviti veštinu muziciranja ako se podučava na pravi način, baš kao što razvija i sposobnost da govori maternji jezik. Potencijal svakog deteta je neograničen.”

Ovako je razmišljao poznati japanski violinista i pedagog Šiniči Suzuki. Master Blaster razmišlja na isti način.

Mini Master Blaster škola je namenjena deci uzrasta od 4-7 * godina i prevashodno se bavi muzičkom edukacijom dece na zabavan i neposredan način kroz upoznavanje sa različitim muzičkim žanrovima, instrumentima, muzičkim i didaktičkim igrama i slušanjem muzike, otkrivajući na taj način svet muzike.

Mini Master Blaster škola ima za cilj da najmlađima prvi susret sa muzikom učini čarobnim gde će se deca na najprofesionalniji način upoznati sa prvim muzičkim koracima, osnovnim veštinama i znanjima o muzici kroz zabavu i druženje sa svojim vršnjacima.

Pažljivo osmišljen plan i program ima za cilj i da dete:

  • u najvećoj meri razvije muzičke potencijale (sluh, ritam, muzičku memoriju, motorika)
  • upozna sopstvene vokalne sposobnosti
  • razvije veštinu komunikacije kroz muziku
  • podstiče proces socijalizacije
  • iskaže svoje emocije
  • stekne samopouzdanje
  • podstakne kreativnost

U Mini Master Blaster školi deca su svrstana po grupama,na osnovu uzrasta , u kojima radi profesionalni muzički stručnjak koji u svakom trenutku može da proceni potrebe i mogućnosti deteta. Naša škola omogućava upoznavanje sa različitim instrumentima, jer čuti , dodirnuti, proizvesti ton i osetiti svaki instrument ima za cilj da dete napravi pravi odabir, što je najvažnije za dalje, bilo ametersko, bilo profesionalno bavljenje muzikom. Kroz različite muzičke žanrove dete će imati prilike da obogati svoj slušni repertoar, uvrsti pokret u muziku i razvije sve svoje muzičke sposobnosti.

Muzika ima moć da oblikuje karakter i zbog toga je rana stimulacija od presudnog značaja za psihomotorni razvoj deteta i njegove ličnosti.

Program Mini Master Blaster škole kreira i vodi diplomirani muzički pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa najmlađima.

Profesori

Mirjana Nedeljković

Mirjana Nedeljković

Predškola Mini Master Blaster

Rođena je 1973. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju muzičku školu “ Dr Vojislav Vučković „, u kojoj i danas radi, završila je 1992. kada upisuje odsek za Opštu muzičku pedagogiju i veoma uspešno završava 1997. godine sa ocenom 10. Od 1992. do 1997. godine bila je član Akademskog hora „Collegium musicum“ sa kojim je imala brojne nastupe po zemlji i inostranstvu.

Tokom studiranja radila je honorarno u nekoliko škola. U školi „Dr Vojislav Vučković“ stalno je zaposlena od 1997. godine kao profesor solfeđa i teorije muzike , a od 2011. godina obavlja posao šefa Stručnog veća profesora teoretskih predmeta. Od 2000. godine u kontinuitetu vodi Pripremni razred sa kojim svake godine održi dva koncerta, Novogodišnji i završni koncert u salama van škole ( Beogradska filharmonija , SKC, Ustanova kulture Palilula ).

U pedagoškom radu značajne rezultate je postigla u uvođenju predškolske dece u muziku. Radove iz oblasti muzičke pedagogije i sociologije („Kako prevazići problem dosade u muzičkom obrazovanju“) prikazala je na 17. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koautor je rada izloženog na Konferenciji „Human crisis in Education“ sa temom „Boredom crisis: using music to teach students nowadays „, u Elblagu (Poljska)oktobra 2014. godine. Za školsku 2014 / 2015. godinu dobila je diplomu za postignute izuzetne pedagoške rezultate u nastavi.

2017. postaje član evropskog projekta “Uvođenje metode Dal Kroz u muzičke škole u Srbiji”

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: + 381 11 33 44 998