Prijava za ispit

Po dobijanju ispitne knjige učenik se, uz redovan Master Blaster program priprema na časovima s predavačem za polaganje, I prijavljuje ispit koji će biti organizovan u junu. Rok za prijavu ispita I uplatu 50% iznosa za polaganje je 15.01. Ostalih 50% iznosa reguliše se najkasnije do 01.03.

Na početku školske godine učenici se izjašnjavaju da li žele da uče I polažu RSL program. Predmetni predavač obavlja testiranje I predlaže ispitni nivo na osnovu nivoa stečenog znanja kandidata. Učenik popunjava ispitnu prijavu i naručuje I kupuje ispitnu knjigu za dogovoreni nivo ispita, sa matricama ispitnih numera do 01.11.

* Nema dodatnih troškova ulaska u Rockschool sistem.

* Nema dodatnih troškova za dobijanje diplome.

* Postoje još dva ispitna termina: septembar I decembar.

Cene ispita

Knjiga i original matrice za prijavljeni ispitni nivo iznosi 3.000din.

*Sve matrice su snimljene u najpoznatijim UK profesionalnim muzičkim studijima isključivo za potrebe Rockschool programa

*Na ispitu može da prisustvuje i profesionalni ovlašćeni prevodilac čiji se honorar (500 din.) reguliše na dan ispita.

Cene polaganja ispitnih nivoa za školsku 2021/22. godinu:

Premier

8.900,00 dinara

Grade Debut

9.400,00 dinara

Grade 1

10.800,00 dinara

Grade 2

11.100,00 dinara

Grade 3

12.000,00 dinara

Grade 4

13.100,00 dinara

Grade 5

14.300,00 dinara

Grade 6

15.100,00 dinara

Grade 7

17.000,00 dinara

Grade 8

18.600,00 dinara

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069