Prijava za ispit

Na početku školske godine predmetni predavač obavlja testiranje I predlaže ispitni nivo (Grade) na osnovu nivoa znanja kandidata. Nakon toga učenici se pozivaju da se izjasne da li žele da polažu ispit po Rockschool programu i sertifikuju nivo znanja. Nakon prijave dobijaju instrukciju za kupovinu ispitne knjige za dogovoreni nivo ispita i sve informacije u vezi Rockschool priprema i ispita. Ispit se organizuje u junu mesecu u prostorijama škole u prisustvu ispitivača iz UK.

* Nema dodatnih troškova za pripremu ispitnog gradiva.

* Polaznik kupuje knjigu i plaća ispit prema Grade-u koji polaže.

Cene polaganja ispitnih nivoa za školsku 2023/24. godinu:

Premier

10.000,00 dinara

Grade Debut

10.500,00 dinara

Grade 1

12.000,00 dinara

Grade 2

12.500,00 dinara

Grade 3

13.500,00 dinara

Grade 4

14.500,00 dinara

Grade 5

16.000,00 dinara

Grade 6

17.000,00 dinara

Grade 7

19.000,00 dinara

Grade 8

20.500,00 dinara

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069