Škola klasične gitare

UPIS JE U TOKU

Gitara je svestrani instrument koji je svoju punu primenu našao u 20.veku. Od tada postaje vrlo popularna u svetu ozbiljne, ali i pop muzike. Ona je sastavni deo svetske muzičke scene kao solo instrument i kao neizbežni element svih poznatih muzičkih ansambala.

Prvi kontakt sa instrumentom za nas je od velike važnosti! Pravilan pristup svakom polazniku i odlična osnovna postavka instrumenta i tehnike, su od ključnog značaja za dalji razvoj i usmeravanje učenika.

Naša škola je bazirana na tradicionalnim ali uporedo i na najmodernijim svetskim metodama, gde naši predstavnici zauzimaju sam vrh svetskih predavača. Naš pristup omogućava širok spektar upoznavanja instrumenta i tehnike sviranja, od osnovnog opismenjavanja do priprema za srednju muzičku školu, muzičku akademiju, koncertne nastupe i takmičenja.

Cilj:

Osposobljavanje učenika za bavljenje muzikom na nivou osnovnoškolskog znanja, i za nastavak školovanja u srednjoj muzičkoj školi.

Zadaci:

  • Formiranje unutrašnjih sluhovnih muzičkih predstava i usvajanje osnovnih elemenata pismenosti.
  • Ovladavanje osnovnom tehnikom sviranja u skladu sa individualnim anatomskim, psiho-fizičkim i umetničkim mogućnostima učenika.
  • Usmeravanje učenika za samostalno bavljenje instrumentom (formiranje radnih navika).
  • Razvijanje muzičke pismenosti.
  • Ovladavanje osnovnim akordima i njihova primena kroz pozicije na instrumentu.
  • Ovladavanje specifičnim oznakama vezanim za instrument.
  • Sviranje lestvica zaključno sa devetom pozicijom koristeći osnovne tehnike, kao i osnovne prstorede.
  • Izvođenje kombinacija arpeđa, korišćenje velikog i malog barea, korišćenje jednostrukog i višestrukog legato, izvođenje svih ukrasa…
  • Razvijanje sposobnosti uočavanja harmonskih promena u toku sviranja.
  • Prepoznavanje motiva, fraze, rečenice, dvodelne i trodelne pesme, varijacija, sonatnog oblika.

Primarni zadatak kome se, ovim programom stremi je razvoj ljubavi ka muzici i stvaranje potrebe za muziciranjem. Ovako stečeno muzičko obrazovanje postaje važan deo opšte kulture svakog učenika.

Profesori

Zoran Anić

Zoran Anić

Klasična gitara

Mr Zoran Anić je rođen u Beogradu, gde je ocenjen kao veliki talenat, započinje svoje muzičko obrazovanje (gitara) i za svega nekoliko meseci školovanja ima svoj prvi javni nastup i snimanje za nacionalni radio. Magistrira sa najvišom ocenom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde upisuje i doktorske studije.

Pored redovnih studija školovao se kod eminentnih svetskih profesora kao sto su Alerio Dias, Alexandre Lagoya, Dušan Bogdanović, Roland Dyens, Manuel Barrueco, Alvaro Pierri, Roberto Aussel, David Russell, Costas Cociolis, Hubert Kappel i drugih.
Pobednik je mnogih internacionalnih i nacionalnih takmičenja.

U toku svoje koncertne karijere koja počinje neposredno po početku bavljenja gitarom, održao je stotine solističkih i kamernih koncerata. Ranije oslovljavan kao mladi talenat, a kasnije kao zreli muzičar “virtuoznih i nadahnutih interpretacija”, ostvario je veliki broj veoma zapaženih koncerata širom sveta (Evropa, Amerika…)

Pored bogate solističke karijere ostvario je i plodnu karijeru kao kamerni muzičar nastupajući u raznim kamernim sastavima sa domaćim i inostranim muzičarima (gitara-flauta, gitara-klavir, gitara-violina, gitara-glas). Trenutno je aktivan u duu MUSHKALICA sa harmonikašem Nenadom Ljubenovićem, radi na umetničkom projektu „UN VIAGGIO“ sa jednim od trenutno najpriznatijih tenora sadašnjice, Zoranom Todorovićem i u duu GUITANEON sa svetski poznatim bandoneonistom Aleksandrom Nikolićem.

Zapaženi su nastupi sa vodećim simfonijskim, kamernim i revijalnim orkestrima (Beogradska filharmonija, Simfonijski orkestar RTB-a, Gudači sv. Đorđa, Kamerni orkestar „Dušan Skovran“, Beogradski gudački kvartet, Plovdivski simfonijski orkestar…). U nizu nastupa sa orkestrima, pored klasičnih dela napisanih za gitaru (J.Rodrigo, H.V.Lobos, A.Vivaldi, M.Giuliani, M.Ponce, A.Piazzolla…) premijerno je izveo i Bach-ov koncert za klavir br. 5 u f-moll-u BWV 1056 u njegovoj obradi za gitaru i orkestar.

Smimio je veliki broj audio i video zapisa.

Profesor je u muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ u Beogradu, i gostujući profesor na Academy of Art, Slobomir P Univesity, bio je docent na Muzičkoj Akademiji u Sarajevu i aktivni predavač i član žirija na mnogim medjunarodnim festivalima i takmičenjima. Njegovi studenti i učenici su osvajali nagrade na mnogim prestižnim stranim i domaćim takmičenjima.

Osnivač je asocijacije klasičnih gitarista Srbije i Asocijacije klasičnih gitarista jugoistočne Evrope (ASEG) i osnivač i direktor Guitar Open Festival-a i Winter Music Academy-je u Subotici .

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069