Škola klavira

UPIS JE U TOKU

Nastava klavira je individualna nastava sa svim svojim specifičnostima i lepotama, skup problema koje svaki učenik ponaosob predstavlja, oplemenjivanje deteta kroz muziku, osposobljavanje da vlada instrumentom, i kroz njega upozna sve lepote koje mu muzika kao umetnost pruža, razvijanje smisla za lepim.

Nameće se pitanje kojim putem treba ići, i kakvim se sredstvima služiti da bi se zadatku u celosti odgovorilo. Uspešnost u pokušaju da ih naučimo da vole i razumeju muziku ogleda se prvenstveno u ljubavi prema profesiji, trudu da se kod svakog učenika razumeju njegove želje i potrebe, mogućnosti da ih što bolje upoznamo kao individue, i u skladu sa tim planiramo razvoj.

Primarni zadatak je stvaranje produktivne atmosfere na času koja će stimulisati i animirati zalaganje. Ako su predavači ti koji su pokretači ideja i osmišljavanja aktivnosti koje učenike motivišu da rade, onda će učenici dobiti nešto jako važno a to je disciplina, strpljenje, samopouzdanje, memorija, kontinuiran rad, svesnost uticaja na druge, nastup pred drugima, doslednost, otvorenost, pouzdanost, komunikativnost, prilagodljivost, kreativnost. Razvijati sposobnost da u sredini u kojoj žive kao i u umetnosti znaju da osete, primete, usvoje, i razumeju šta je lepo, da razlikuju stvarno od lažnog, dakle da se estetski obrazuju.

Ciljevi:

  • Muzičko opismenjavanje
  • Osamostaljivanje učenika za interpretacije određenih kompozicija
  • Razvijanje memorije
  • Tehnike učenja praćene kroz razvojne karakteristike učenika
  • Usmeravanje učenika na samostalno razmišljanje
  • Povezivanje vizuelno/motornih elemenata
  • Slušna kontrola, stabilan ritam
  • Priprema za nastup

Profesori

Gordana Živković

Gordana Živković

Klavir

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Zahvaljuci profesorki hora u Osnovnoj školi Biljani Radovanović, upisuje nižu muzičku školu „Davorin Jenko“, u kojoj završava 5 razreda, a potom prelazi u muzičku školu „Vojislav Vučković“ gde nastavlja školovanje od 6. razreda do završetka srednje škole. Kao učenica osvajala je brojne nagrade na raznim takmičenjima, putovala po SFRJ kao Đak generacije muzičke škole „Davorin Jenko“.

Na FMU je diplomirala sa ocenom 9 u klasi profesora Nikole Rackova. Od 2005 je član hora „Melodi“ sa kojim je imala brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Posle kraćih zamena u muzičkim školama „Davorin Jenko“ i „Josif Marinković“ od 2003. je stalno zaposlena u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ kao profesor klavira.

Tokom svih ovih godina rada njeni učenici učestvuju na nastupima koje organizuje škola, kao i druge institucije, uzimaju učešće na raznim takmičenjima širom Srbije i Vojvodine. Nekolicina njih je nastavila muzičko školovanje u muzičkim školama „Vatroslav Lisinski“ i „Kornelije Stanković“. Svakog decembra sada već jubilarno, sa bivšim i sadašnjim učenicima organizuje Novogodišnji koncert sa gostima u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“.

Stručno se usavršava učešćem na raznim seminarima, tribinama, skupovima, prisustvom na master klasovima i javnim nastupima. Nova saznanja primenjuje u praksi, uz individualni pristup svakom učeniku, i profesionalno sa puno ljubavi prema deci i radu, pokušava da im pomogne da zavole i razumeju muziku.

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069