Solfeđo

UPIS JE U TOKU

Solfeđo je put ka sticanju , razumevanju i razvijanju muzičke misli i on je predmet koji se izučava tokom čitavog muzičkog školovanja ( niža, srednja škola i fakultet ). Sama činjenica da je to predmet koji je obavezan pri polaganju prijemnih ispita na svim nivoima školovanja uvećava njegovu važnost.

Svrha solfeđa jeste razvoj muzičke pismenosti, razvijanje sluha, ritma , memorije kao i opažanje i zapisivanje onoga što se čuje ili reprodukuje. Oblast predmeta solfeđo i teorije muzike ima za cilj da učenike upozna i osposobi za samostalno i uspešno muzičko izražavanje.

Ciljevi:

  • Razvoj čitanja, pisanja i tumačenja muzičkog sadržaja uz razvoj muzičkog mišljenja
  • Usađivanje muzičkih predstava i njihovo vezivanje sa slikom, odnosno slike sa zvukom kroz sticanje znanja i veština u različitim disciplinama ( melodika , ritam , parlato , diktati , opažanje , intoniranje i višeglasje )
  • Osamostaljivanje učenika za tumačenje svakog muzičkog sadržaja i razvoj njegovih kreativnih sposobnosti

Nastava koja se organizuje u potpunosti prati plan i program za osnovno i srednje muzičko obrazovanje i predstavlja adekvatnu pripremu za polaganje prijemnih , godišnjih i diferencijalnih ispita u redovnim muzičkim školama.

Obzirom da je solfeđo predmet koji je neizostavni deo muzičkog obrazovanja on je i ključ za vrata koja otvaraju božanstveni svet muzike.

Profesori

Mirjana Nedeljković

Mirjana Nedeljković

Solfeđo

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu “ Dr Vojislav Vučković “ , u kojoj i danas radi , završila je 1992. godine u klasi prof. Mladenović Mirjane. Kao učenica osvajala je brojne nagrade na raznim takmičenjima. 1991. godine kao član kamernog sastava imala je jednomesečnu turneju po Finskoj.

1992. godine na Fakultetu muzičke umetnosti upisuje odsek za Opštu muzičku pedagogiju koji veoma uspešno završava 1997. godine sa ocenom 10.

Od 1992. do 1997. godine bila je član Akademskog hora “ Collegium musicum “ sa kojim je imala brojne nastupe u zemlji i inostranstvu.Tokom studiranja radila je honorarno u nekoliko škola.

U školi “ Dr Vojislav Vučković “ stalno je zaposlena od 1997. godine kao profesor solfeđa i teorije muzike , a od 2011. godina obavlja posao šefa Stručnog veća profesora teoretskih predmeta.

Od 2000. godine u kontinuitetu, sa velikim zadovoljstvom, u školi vodi Pripremni razred ( Muzičku igraonicu ) sa kojim svake godine održi dva koncerta , Novogodišnji i završni koncert , u salama van škole ( Kolarčeva zadužbina, Beogradska filharmonija , SKC, Ustanova kulture Palilula ). U pedagoškom radu značajne rezultate je postigla u uvođenju predškolske dece u muziku. Aktivno radi u nekoliko beogradskih muzičkih igraonica.

Marta 2016. godine u sali Kolarčeve zadužbine nastupa kao dirigent hora i orkestra i izvodi Kantatu za dečiji hor i gudački orkestar pod nazivom “ Igra žica i glasnica “ kompozitora Vere Milanković.

Bavi se mogućnošću povezivanja nastave solfeđa sa nastavom instrumenta, kao i funkcijom solfeđa u interpretaciji muzike. Veoma je zainteresovana za inovacije u nastavi u radu sa decom svih uzrasta. Otvorena je za saradnju sa institucijama kulture i veoma tesno sarađuje sa roditeljima.

Radove iz oblasti muzičke pedagogije i sociologije ( “ Kako prevazići problem dosade u muzičkom obrazovanju “ ) prikazala je na 17. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koautor je rada izloženog na Konferenciji “Human crisis in Education“ sa temom „Boredom crisis : using music to teach students nowadays „, u Elblagu ( Poljska ) oktobra 2014. godine.

Na 20 . Forumu scenskih umetnosti u organizacije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu ( septembar 2017 god. ) objavila je rad “ Uvođenje Euritmike- metode Emila Žak Dalkroza u srpske muzičke škole“ kao međunarodni interdisciplinarni istraživački projekat.

Kao rezultat saradnje sa kolegama sa Muzičke akademije u Gdanjsku ( Poljska ) u okviru Erazmus + projekta deo je pilot istraživanja na temu “ Uticaj metoda Euritmije na motoričke veštine i osećaj pulsa “ koji je predstavila na 21. Forumu scenskih umetnosti ( septembar 2018 god. ). Na istom pedagoškom Forumu održala je radionicu za kolege i studente Fakulteta muzičke umetnosti sa temom “ Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa – predškolski uzrast i uzrast osnovne muzičke škole „.

Marta 2019. godine boravi u Gdanjsku ( Poljska ) kao gost Muzičke akademije “ Stanislav Monjiški “ sa kolegama iz Erazmus + projekta gde se još dublje upoznaje sa euritmijom i metodom Emila Žak Dalkroza kao i sa pedagoškom praksom poljskih kolega , obilazeći nastavu od najmlađeg uzrasta pa sve do studenata Muzičke akademije.

Rezultate istraživanja prikazala je kao koautor rada “ Solfeđo koji sam voleo/la, koji volim i koji bih voleo/ la “ na Naučnom skupu “ Tradicija kao inspiracija “ Vlado. S Milošević: etnomuzikolog , kompozitor i pedagog “ na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska , aprila 2019 godine.

Od 2015. godine svake školske godine mentor je studentima Muzičke pedagogije i master studentima Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Od početka školske 2018/ 2019 godine biva angažovana od strane UNHCR-a i EL sistema Srbije da radi na inkluzivnom projektu sa decom iz sociljalno ugroženih grupa i migrantima. Sa ovom decom radi na elementarnom muzičkom opismenjavanju po EL Sistema metodologiji i ostvaruje brojne nastupe na raznim Konferencijama i koncertima. U tom projektu radi i kao dirigent “ Hora i orkestra nade “ u kome su učestvovala deca iz nekoliko muzičkih i osnovnih škola.

Decembra 2018. kao koautor i moderator drži Akreditovani stručni skup- zimsku školu pod nazivom “ Ad libitum škola muzičkog opismenjavanja “ sa španskim kolegom Pedrom Reigom.

Od 2018. godine u Beogradu i po Srbiji drži radionice pod nazivom “ Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa “ za muzičke pedagoge kao i radionicu “ Dete , muzika i pokret “ za učitelje i vaspitače.

Prdruženi je član Komisije za solfeđo pri Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga Srbije .

Deo je stručnog tima Centra za otkrivanja talenata “ Ko smo ? “ u okviru koga vrši procenu talenta za muziku dece različitog uzrasta.

Od 2014 godine radi kao profesor solfeđa i vodi muzičku radionicu ( za decu od 4 do 7 godina ) u školi za pop i rok muziku “ Master Blaster „.

Član je žirija na mnogim takmičenjima.

Njeni učenici osvajaju brojne nagrade na raznim takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike. Veliki broj njenih učenika studira na visokim školama u zemlji i inostranstvu i opredeljuju se za rad u pedagogiji, a mnogi su danas veoma uspešni profesionalni muzičari. Sa učenicima ostvaruje lep i kvalitetan odnos i ostaje u kontaktu sa njima i nakon zavšetka školovanja.

Za školsku 2014 / 2015. godinu dobila je diplomu za postignute izuzetne pedagoške rezultate u nastavi.

Ana Krstajić

Ana Krstajić

Solfeđo

Tokom školovanja u nižoj muzičkoj školi „Stanislav Binički“, Ana je osvojila brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima iz teorije i solfeđa. Nakon završetka niže muzičke škole upisala je teoretski smer u srednjoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“.

Na fakultetu muzičke umetnosti stekla je diplomu osnovnih studija iz kompozicije i orkestracije pod mentorstvom prof. Isidore Žebeljan a zatim i master akademskih studija, uz master studije na Berkli muzičkom koledžu na odseku za primenjenu muziku.

Muzika Ane Krstajić izvodila se u Srbiji, Rusiji, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Sloveniji, Grčkoj, Bosni i Hercegovini i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ana komponuje koncertnu, primenjenu muziku i aktivno deluje kao izvodjač (pijanista) svoje autorske muzike. Nakon završenih Master studija na Berkli muzičkom koledžu na odseku za primenjenu muziku, fokusirala se na komponovanje za različite vrste medija kao što su TV reklame i serije, filmovi i video igre.

Master Blaster Studio

Beograd, Resavska 28

11000 Beograd

office@masterblaster.rs

Mob: +381 69 33 44 998

Tel: +381 69 33 44 069